تصاویر: گلافی قدیمی ترین صنعت بوشهر

کد خبر: 1009433

در حاشیه خلیج فارس به کسانی که در کار ساخت لنج می‌باشند جلاف یا گلاف گفته می‌شود. در حال حاضر لنج‌های فایبر گلاس جایگزین لنج‌های چوبی شده، اما معدود گلاف‌های بندر عامری لنج‌های چوبی باقیمانده را برای تعمیر و بازسازی به خشکی کشیده تا تعمییرات بر روی آن‌ها انجام شود.

تصاویر: گلافی قدیمی ترین صنعت بوشهر

در حاشیه خلیج فارس به کسانی که در کار ساخت لنج می‌باشند جلاف یا گلاف گفته می‌شود. در حال حاضر لنج‌های فایبر گلاس جایگزین لنج‌های چوبی شده، اما معدود گلاف‌های بندر عامری لنج‌های چوبی باقیمانده را برای تعمیر و بازسازی به خشکی کشیده تا تعمییرات بر روی آن‌ها انجام شود.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت

دیگر رسانه ها