تصاویر: جنگل‌های آق‌مشهد

کد خبر: 1010985

آق‌مشهد یکی از روستاهای مازندران که در ۳۵ کیلومتری جنوب ساری واقع شده. این روستا از دو بخش کمرخیل و کلیج خیل تشکیل شده‌است. واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی آق‌مشهد، تحت عنوان وقف به متولی موقوفه‌ی امام‌ زاده حارث آق‌مشهد در ساری،طی هفته‌های اخیر خبرساز شد. این متولی با ارائه‌ی سندی به قدمت قریب به پنج قرن پیش علیه اداره‌ی منابع طبیعی طرح دعوی نموده و درخواست مالکیت ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگل‌های هیرکانی را نموده که نهایتاً با رد خواسته‌ی ایشان در دادگاه بدوی و تجدید نظر، دیوان عالی کشور پرونده را به شعبه‌ی ۱۱ دادگستری استان مازندران ارجاع می‌دهد.

آق‌مشهد یکی از روستاهای مازندران که در ۳۵ کیلومتری جنوب ساری واقع شده. این روستا از دو بخش کمرخیل و کلیج خیل تشکیل شده‌است. واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی آق‌مشهد، تحت عنوان وقف به متولی موقوفه‌ی امام‌ زاده حارث آق‌مشهد در ساری،طی هفته‌های اخیر خبرساز شد. این متولی با ارائه‌ی سندی به قدمت قریب به پنج قرن پیش علیه اداره‌ی منابع طبیعی طرح دعوی نموده و درخواست مالکیت ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگل‌های هیرکانی را نموده که نهایتاً با رد خواسته‌ی ایشان در دادگاه بدوی و تجدید نظر، دیوان عالی کشور پرونده را به شعبه‌ی ۱۱ دادگستری استان مازندران ارجاع می‌دهد. خبرها حاکی از آن است که شعبه‌ی مورد نظر بدون تشکیل جلسه رأی به واگذاری این اراضی تحت عنوان موقوفه‌ی امام‌زاده حارث به شخصی به نام ح،خ که خود یک روحانی است،می‌دهد. در میان این دعاوی حقوقی،برای افکار عمومی پرسش مشخصی شکل گرفته است که آیا اراضی ملی قابلیت موقوفه شدن و انتقال به اشخاص حقیقی یا حقوقی را دارد؟ این اراضی انفال عمومی نیست؟ و چندین سوال دیگر

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت