تصاویر: شبی بدون گریه در پرتلند

کد خبر: 1011013

پرتلند که درگیر اعتراضات ضد نژادپرستانه در پی مرگ جرج فلوید بود شبی را بدون گاز اشک آور با کمی آرامش صبح کرد.

پرتلند که درگیر اعتراضات ضد نژادپرستانه در پی مرگ جرج فلوید بود شبی را بدون گاز اشک آور با کمی آرامش صبح کرد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت