تصاویر: درس خواندن ممنوع

کد خبر: 1014556

اعتراض دانش آموزان در انگلستان نسبت به الگوریتم نمره دهی آموزس پرورش که تمام نمره‌های پایان سالشان را کم‌تر از واقعت نشان داده.

اعتراض دانش آموزان در انگلستان نسبت به الگوریتم نمره دهی آموزس پرورش که تمام نمره‌های پایان سالشان را کم‌تر از واقعت نشان داده.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت