عکسی متفاوت از پسر داود رشیدی

کد خبر: 1015347

احترام برومند با انتشار این عکس نوشت: بعضى روزها براى آدم خیلى عزیزه، ٣١ مرداد ماه تولد (فرهادرشیدى) چقدر داود از تولدش و وجودش راضى و خوشحال بود.

آخرین خبر: احترام برومند با انتشار این عکس نوشت: بعضى روزها براى آدم خیلى عزیزه، ٣١ مرداد ماه تولد (فرهادرشیدى) چقدر داود از تولدش و وجودش راضى و خوشحال بود.

عکسی از همسر و پسر داود رشیدی

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت

دیگر رسانه ها