تصاویر: اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر

کد خبر: 1046101

ملی‌پوشان بسکتبال با ویلچر پس از قرار گرفتن در فهرست مسافران توکیو، با محدودیت‌های کرونایی روبه‌رو شدند و مانند بسیاری از ورزشکاران، تمرینات خود را در قرنطینه پیگیری کردند تا این‌ که روز دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ به اولین اردوی آمادگی پارالمپیکی خود دعوت شدند. عباس آقاکوچکی سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر گفت: شدت و فشار تمرینات بر مبنای ارزیابی روز اول ما از تیم، تنظیم شد. با توجه به پایین بودن کلاس‌بندی پزشکی، ورزشی بیشتر ملی‌پوشان مدعو و نظر کادر فنی، نیمه‌ی اول تمرینات را به صورت مهارتی‌ و توپی برگزار می‌کنیم و در بخش دوم نیز، تکنیک ها را به صورت تیمی و در گروه اجرا می‌کنیم. البته هر روز، نسبت به روز قبل کارمان بهتر می‌شود و انعطاف و همراهی ورزشکاران نیز قابل قبول است.

ملی‌پوشان بسکتبال با ویلچر پس از قرار گرفتن در فهرست مسافران توکیو، با محدودیت‌های کرونایی روبه‌رو شدند و مانند بسیاری از ورزشکاران، تمرینات خود را در قرنطینه پیگیری کردند تا این‌ که روز دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ به اولین اردوی آمادگی پارالمپیکی خود دعوت شدند. عباس آقاکوچکی سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر گفت: شدت و فشار تمرینات بر مبنای ارزیابی روز اول ما از تیم، تنظیم شد. با توجه به پایین بودن کلاس‌بندی پزشکی، ورزشی بیشتر ملی‌پوشان مدعو و نظر کادر فنی، نیمه‌ی اول تمرینات را به صورت مهارتی‌ و توپی برگزار می‌کنیم و در بخش دوم نیز، تکنیک ها را به صورت تیمی و در گروه اجرا می‌کنیم. البته هر روز، نسبت به روز قبل کارمان بهتر می‌شود و انعطاف و همراهی ورزشکاران نیز قابل قبول است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت