قالیباف: ایران فقط زعفرانیه نیست؛ غیزانیه را هم ببینیم و بفهمیم با یارانه زندگی کردن یعنی چه.

کد خبر: 1046175

رئیس مجلس:ما مسئولان باید از پوستۀ اطرافیان خود خارج شویم ببینیم سیاست‌های تبعیض آمیز ما چگونه عده‌ای از مردم را از حق خودشان محروم کرده استبفهمیم که حقوق‌هایی که به نیمۀ ماه هم نمی‌رسد یعنی چه؛متوجه شویم با یارانه زندگی کردن چه مفهومی دارد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت