دهنوی: مشکلات بودجه با سواد کم هم مشهود است

کد خبر: 1046766

عضو هیئت رئیسه مجلس:مشکلات بودجه نیازی به بلد بودن چهار عمل اصلی ندارد و با سواد دوم دبستان هم مشهود است.

عضو هیئت رئیسه مجلس:مشکلات بودجه نیازی به بلد بودن چهار عمل اصلی ندارد و با سواد دوم دبستان هم مشهود است.

آقایان چنان رونق اقتصادی ایجاد کردند که مردم به یارانه نیازی ندارند چون کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد.

با ارز ۴۲۰۰ تومانی یک طبقه جدید به نام «طبقه جهانگیری» ایجاد شده است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت