رئیسی: اگر همکاری دارید که روحیه تحولی ندارد حتما کنارش بگذارید

کد خبر: 1157148

رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان خراسان شمالی: امروز انتظار از مدیران این است که یک کار تحولی انجام داد

 رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان خراسان شمالی: امروز انتظار از مدیران این است که یک کار تحولی انجام داد

دولت ما باید دولت حل مسئله باشد

اگر همکاری دارید که روحیه تحولی ندارد حتما کنارش بگذارید

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها