رهبر انقلاب: کشور نیازمند کارهای بزرگ و تحولی است

کد خبر: 1197633

امام خامنه‌ای: باید کارهای بزرگ انجام بگیرد، باید کارهای تحوّلی انجام بگیرد. به نظر من، میتواند انجام بگیرد.

رهبر انقلاب: کشور نیازمند کارهای بزرگ و تحولی است

امام خامنه‌ای: باید کارهای بزرگ انجام بگیرد، باید کارهای تحوّلی انجام بگیرد. به نظر من، میتواند انجام بگیرد.

مسئولین مؤمنی وجود دارند، مسئولین پُرکار و پُرتلاشی وجود دارند. میتواند کارهای تحوّلی انجام بگیرد.

خود انقلاب بزرگترین تحوّل بود. کارهای مقدّمات انقلاب، هر کدام، یک کار تحوّلی بود. اینها بود که ما را توانست از آن گردنه‌های سخت عبور بدهد. بعد از این هم، چه در زمینه‌ی اقتصاد،‌ چه در زمینه‌ی فرهنگ،‌ چه در زمینه‌ی امنیّت، چه در زمینه‌های گوناگون، زمینه‌ی علم، کارهای تحوّلی و بزرگ لازم است.

به نظر من، این کار ممکن است. آدمش را داریم، مسئولینش را داریم،‌ کشور بحمداللّه جوانهای خوبی دارد.

در همین دانشگاه‌ها و در بسیاری از حوزه‌های علمیّه در سراسر کشور و در بین مردم گوناگون، طبقات گوناگون، افرادی هستند که میتوانند کار کنند، کارهای مبتکرانه، کارهای نوآورانه و کارهای تحوّلی.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها