اکبر طبری چگونه بازداشت شد ؛ در حال حاضر کجاست؟

کد خبر: 1233811

طبری خارج از زندان نیست اما در زندان هم نیست، آزادی او به واسطه تسهیلاتی است که قانون گذار تدارک دیده و در چهارچوب موازین قانونی آزاد شده است. پرونده او با اتهاماتی همچون ارتشاء، پول‌شویی، جعل اسناد و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی است.

اکبر طبری چگونه بازداشت شد ؛ در حال حاضر کجاست؟

طبری خارج از زندان نیست اما در زندان هم نیست، آزادی او به واسطه تسهیلاتی است که قانون گذار تدارک دیده و در چهارچوب موازین قانونی آزاد شده است. پرونده او با اتهاماتی همچون ارتشاء، پول‌شویی، جعل اسناد و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی است.

 

حجم ویدیو: 63.74M | مدت زمان ویدیو: 00:00:51 دانلود ویدیو
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

سایر رسانه ها