تصاویر: جشنواره «اسب کُرد»

کد خبر: 951208

جشنواره «اسب کرد» در روستای قمشه «سید یعقوب» استان کرمانشاه برگزار شد. اسب کُرد ایرانی، بر طبق نوشته‌های موجود، به اقصی نقاط دنیا انتقال یافته و خون آن در شریان‌های اسب‌های دنیا جریان دارد.

جشنواره «اسب کرد» در روستای قمشه «سید یعقوب» استان کرمانشاه برگزار شد. اسب کُرد ایرانی، بر طبق نوشته‌های موجود، به اقصی نقاط دنیا انتقال یافته و خون آن در شریان‌های اسب‌های دنیا جریان دارد. اسب کرد از اسب‌های توانا، ارزشمند و پرخون دنیا به حساب آمده و مبدا و منشا آن ایران است. معمولا برای اسب کرد سه تیره مطرح می‌شود که عبارتند از: «جاف»، «افشاری» و «سنجابی». «تیره جاف»: بیش‌ترین جمعیت را دارد و بیشتر به رنگ سیاه و سفید و طایفه‌های نگهدارنده در طول زندگی، این دو رنگ را انتخاب و نگهداری کرده که در کردستان موجود است. «تیره افشاری»: دومین جمعیت از گونه‌های اسب کردی و عمدتاً «کَهَر» (قرمز-قهوه ای) و «قره کَهَر» (اسب‌هایی که تقریباً سیاه، دارای یک ته رنگ قهوه‌ای در کل بدن و به ویژه در ناحیه پوزه هستند). «تیره سنجابی»: عمدتاً کرنگ و نیله و به ندرت سمند که در منطقه کرمانشاه واسلام آباد وجود دارد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت