تصویری که امروز در نیویورک مثل بمب صدا کرد

کد خبر: 984257

تصویری که امروز در سوشیال مدیا صدا کرده، پرستارانی در بیمارستانی در نیویورک که هنوز لباسهای مخصوص دریافت نکرده اند و به کیسه زباله پناه برده اند. سیستم عرضه و تقاضای ملزومات پزشکی آمریکا با بحرانی جدی روبروست

تصویری که امروز در سوشیال مدیا صدا کرده، پرستارانی در بیمارستانی در نیویورک که هنوز لباسهای مخصوص دریافت نکرده اند و به کیسه زباله پناه برده اند. سیستم عرضه و تقاضای ملزومات پزشکی آمریکا با بحرانی جدی روبروست

تصویری که امروز در نیویورک صدا کرد

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت