احداث مغازه در پرت‌ترین مکان در جهان +عکس

کد خبر: 995384

دراین منطقه که مرتفع و تماما صخره است مغازه ای درارتفاع ۱۰۰متری برای فروش موادغذایی به صخره نوردان ایجاد شده است.

دراین منطقه که مرتفع و تماما صخره است مغازه ای درارتفاع ۱۰۰متری برای فروش موادغذایی به صخره نوردان ایجاد شده است.

پرت ترین مکانی درجهان که درآن مغازه احداث شده

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت