گزارش تصویری: تشییع شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در شیراز

کد خبر: 484656

مراسم تشییع شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس صبح امروز پنج شنبه با حضور گسترده مردم شیراز برگزار شد

گزارش تصویری: تشییع شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در شیراز
گزارش تصویری: تشییع شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در شیراز
گزارش تصویری: تشییع شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در شیراز
گزارش تصویری: تشییع شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در شیراز
گزارش تصویری: تشییع شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در شیراز
گزارش تصویری: تشییع شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در شیراز
گزارش تصویری: تشییع شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در شیراز
گزارش تصویری: تشییع شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در شیراز
گزارش تصویری: تشییع شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در شیراز
گزارش تصویری: تشییع شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در شیراز
گزارش تصویری: تشییع شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در شیراز
گزارش تصویری: تشییع شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در شیراز
گزارش تصویری: تشییع شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در شیراز
گزارش تصویری: تشییع شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در شیراز
گزارش تصویری: تشییع شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در شیراز
گزارش تصویری: تشییع شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در شیراز
گزارش تصویری: تشییع شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در شیراز
گزارش تصویری: تشییع شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در شیراز
گزارش تصویری: تشییع شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در شیراز
گزارش تصویری: تشییع شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در شیراز
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت