مجلس به دنبال کارآمدی دولت

استیضاح فاطمی امین و رای اعتماد به صولت مرتضوی حاوی چه پیامی است؟

کد خبر: 1181112

فردانیوز/ در هفته های اخیر نوع روابط مجلس و دولت به وضوح با یک سال گذشته تغییر کرده است که این موضوع بیش از هر چیز به مسئولیت نمایندگان مجلس و لزوم پاسخ گویی آنها نزد حوزه های انتخابیه برمی گردد.

استیضاح فاطمی امین و رای اعتماد به صولت مرتضوی حاوی چه پیامی است؟

پس از آنکه در جلسه رای اعتماد دولت جز وزیر آموزش و‌ پرورش سایر وزرا به واسطه کمک مجلس به دولت برای حل مشکلات رای اعتماد گرفتند اما پس از گذشت چند ماه، نارضایتی نمایندگان از برخی وزرا عیان شد که وزارت رفاه و صمت در راس آنها قرار داشت. در چنین شرایطی برخی اخبار از عزم دولت برای تغییرات در چند وزارتخانه حکایت داشت که موجب شد مجلس برای استیضاح دست نگاه دارد. در نهایت از میان چند وزیر مورد بحث، تنها حجت عبدالملکی مجبور به کناره گیری شد. عملکرد این وزیر جوان در وزارت رفاه مورد نقد اکثریت جریان اصول گرا بود. 

اما به تازگی و پس از یک سالگی دولت به نظر می رسد روابط دولت و مجلس دچار تغییراتی شده که محور آن لزوم کارآمدی دستگاه اجرایی و بوروکراسی بزرگ دولت برای حل مشکلات مردم است. اعلام وصول استیضاح وزیر صمت در کنار عدم رای اعتماد به زاهدی وفا و رای اعتماد به صولت مرتضوی برای وزارت رفاه و در عین حال نقد جدی رییس مجلس به وزیر نفت را باید در این راستا دید.

انتقاد مجلس به عبدالملکی و عدم رای اعتماد به زاهدی وفا نشان داد که مساله کارآمدی برای نمایندگان مهم است و با اینکه صولت مرتضوی از نظر سیاسی نزدیک به یک طیف خاص اصول گرایان است که چندان با مذاق مجلس همخوان نیست اما به دلیل توان اجرایی و تجربه اجرایی بهتر او نسبت به دو گزینه دیگر، او توانست رای اعتماد بگیرد. این موضوع از غلبه رویکرد کارشناسی و‌ مبتنی بر کارآمدی بر رویکرد سیاسی و جناحی خبر می دهد. 

در عین حال ، اعلام وصول استیضاح وزیر صمت نشان می دهد که او از فرصتی که در اختیارش برای اصلاح شرایط در حوزه تجاری و بازرگانی قرار گرفته بود، نتوانسته استفاده کند و باید در صحن مجلس سرنوشت وزارت او مشخص شود. 

مجلس یازدهم نقطه آغاز پیروزی اصول گرایان در مجلس و دولت و شوراها است. به همین دلیل باید روابط این دو قوه به نحوی تنظیم شود که ضمن پای بندی به وحدت جریانی با تعهد نسبت به کارآمدی، امور کشور اداره شود.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها