تحلیل مجید شاکری از اپوزیسیون؛

مخالفان جمهوری اسلامی ایران یک صفحه A4 برنامه ندارند

کد خبر: 1181253
مخالفان جمهوری اسلامی ایران یک صفحه A4 برنامه ندارند

صفحه توییتری مجید شاکری، پژوهشگر در زمینه مالیه حکمرانى: وقایع یکماه اخیر نشان داد که جمهوری اسلامی ایران بسیار قویتر از آن است که «به زور» بتوان آنرا اصلاح کرد. وقایع یکماه اخیر نشان داد جمهوری اسلامی ایران مطلقا بدون آلترناتیو است. مخالفان ان یک صفحه A4 برنامه ندارند و از حد کلیات نمی گذرند. بخش بزرگی از انها در جایی که احساس کنند دست بالا دارند، بسیار خشن هستند و از همه اینها مهمتر «هیچ» سازمان دهی «مستقلی»ندارند. در عمل در نبود سازمان دهی، انرژی آنها به راحتی توسط مخالفان سنتی جمهوری اسلامی مثل سازمان مجاهدین خلق( منافقین) مصادره می شود، چنانکه نهایتا ایجابی ترین نتیجه این انرژی آزاد شده (خصوصا بین ایرانیان خارج از کشور) ، از جنس خواسته های اعراب خلیج فارس است :«تحریم بیشتر». قبلتر نوشته ام که سوال اصلاح یک حاکمیت «مقاوم در مقابل اصلاح بدون آلترناتیو »سوال بسیار سختی است. این یکماه مرا بیشتر به این نتیجه رساند که سوال همین است و راه آن همچنان از تخاطب  جمعی داخلی فنی، استدلالی و رسانه ای مداوم بر سر تک تک تصمیمات حاکمیت در همه سطوح ( از نحوه ورود به پرونده چین و آمریکا بگیرید تا نحوه حذف ارز ۴۲۰۰) می گذرد. این راه هیجان انگیز نیست اما بین کارهای ناممکن پیش رو ممکن ترین آنهاست.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها