جمعی از سینماگران پس انتشار فوت خبر استاد محمدعلی کشاورز پیشکسوت سینما و تلویزیون برای عرض تسلیت به خانواده ایشان به منزل آن مرحوم رفتند.

جمعی از سینماگران پس انتشار فوت خبر استاد محمدعلی کشاورز پیشکسوت سینما و تلویزیون برای عرض تسلیت به خانواده ایشان به منزل آن مرحوم رفتند.

 


نام:
ایمیل:
* نظر: