تصاویر: قهرمان جوان دادگاه ‌مفاسد اقتصادی

تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۱
رسول قهرمانی جوان ۳۶ ساله‌ای است که این روزها نامش در مبارزه با مفاسد اقتصادی زیاد شنیده می‌شود. او در کسوت نماینده دادستان در برابر تعدد متهمان بانکی، فوتبالی، سینمایی و حتی دانه درشت‌هایی همچون اکبر طبری که معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضاییه بوده با سبک خاص و اقتدار ظاهر می‌شود. چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر امروز برگزار شد.

میزان: رسول قهرمانی جوان ۳۶ ساله‌ای است که این روزها نامش در مبارزه با مفاسد اقتصادی زیاد شنیده می‌شود. او در کسوت نماینده دادستان در برابر تعدد متهمان بانکی، فوتبالی، سینمایی و حتی دانه درشت‌هایی همچون اکبر طبری که معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضاییه بوده با سبک خاص و اقتدار ظاهر می‌شود. چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر امروز برگزار شد.


نام:
ایمیل:
* نظر: