فیلمی از ویلای طبری در بابلسر که در دادگاه نمایش داده شد


اسنادی از وکالت نامه «مشایخ» به «طبری» در رابطه با زمین لواسان
 اسنادی از از وکالت نامه خواهران نجفی به مشایخ و وکالت نامه مشایخ به طبری در رابطه با اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان منتشر شد

خبرگزاری میزان- یکی از مسائل مطرح شده در دادگاه بررسی اتهامات اکبر طبری موضوع زمین مشجر قریه نجار کلای لواسان بود، نماینده دادستان در رابطه با این زمین در جلسات گذشته دادگاه گفت: این ملک اساسا به نام خواهران آقای نجفی بوده که وکالتی به آقای مشایخ دادند و مشایخ بعد از یک سال به آقای طبری وکالت داد و آقای طبری زمین را به نام خود میزند و آقای مشایخ میگوید که این کار به دستور آقای نجفی انجام شده است.

هرچند طبری در دادگاه مدعی شد که این زمین در قالب قرار داد مشارکت واگذار شده و اداعا کرد: زمین مشجر در قریه نجار کلای لواسان را مشایخ در قالب قرارداد آورد، مشایخ نماینده تام الاختیار نجفی بود و من از مشایخ گرفته ام. اما اسناد منتشر شده نشان می‌دهد که این زمین در ابتدا از خواهران نجفی به مشایخ و از مشایخ به طبری واگذار شده است.


نام:
ایمیل:
* نظر: