فرمانده انتظامی شهرستان پردیس:پارکینگ خودرویی در باغکمش بر اثر آتش سوزی علفهای هرز اطراف دچار حریق شد

فرمانده انتظامی شهرستان پردیس:پارکینگ خودرویی در باغکمش بر اثر آتش سوزی علفهای هرز اطراف دچار حریق شد
در این حادثه 10خودرو به طور کامل در آتش سوخت و 14خودرو دیگر آسیب دیدند.


نام:
ایمیل:
* نظر: