پلیس بین الملل نیروی انتظامی: درصورت موافقت رومانی، به سرعت یک تیم ورزیده برای بررسی دقیق موضوع اعزام می کنیم.

پلیس بین الملل نیروی انتظامی: درصورت موافقت رومانی، به سرعت یک تیم ورزیده برای بررسی دقیق موضوع اعزام می کنیم.

کلمات کلیدی: ماجرای قاضی منصوری ، فیلم

نام:
ایمیل:
* نظر: