اعتراضات سراسری علیه نژاد پرستی که در بیشترهای شهرهای ایالات متحده ادامه دارد وارد بیست و ششمین روز خود شده است.

اعتراضات سراسری علیه نژاد پرستی که در بیشترهای شهرهای ایالات متحده ادامه دارد وارد بیست و ششمین روز خود شده است.


نام:
ایمیل:
* نظر: