شماری از قبرستان های یکی از شهرهای ژاپن به دست افراد ناشناس تخریب شد.

شماری از قبرستان های یکی از شهرهای ژاپن به دست افراد ناشناس تخریب شد.

کلمات کلیدی: تخریب ، قبرستان

نام:
ایمیل:
* نظر:
نیازمندیها