تصاویر: کویر شوراب

تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۸
کویر شوراب در جنوب‌غربی شهر سمنان و جنوب‌شرق سرخه قرار دارد و دارای نهشته هایی از جنس رس مربوط به دوران کواترنر (حاضر) است. پوشش گیاهی این منطقه فقیر بوده و به منظور جلوگیری از طوفان شن توسط منابع طبیعی، تاغ کاری شده است.

کویر شوراب در جنوب‌غربی شهر سمنان و جنوب‌شرق سرخه قرار دارد و دارای نهشته هایی از جنس رس مربوط به دوران کواترنر (حاضر) است. پوشش گیاهی این منطقه فقیر بوده و به منظور جلوگیری از طوفان شن توسط منابع طبیعی، تاغ کاری شده است.

کلمات کلیدی: کویر شوراب ، تصاویر

نام:
ایمیل:
* نظر: