من به کشور هیچ خیانتی نکرده ام.طبری برای من هیچ کاری انجام نداده است.

من به کشور هیچ خیانتی نکرده ام.طبری برای من هیچ کاری انجام نداده است.


نام:
ایمیل:
* نظر: