ماهیگیران کنارکی در دریای عمان رفتن پشت نهنگ بالن دار و سعی میکنن اونو از تو تور در بیارن، بچه نهنگ هم دوروبر مادرش داره بیتابی میکنه.


نام:
ایمیل:
* نظر: