مدیر مسئول روزنامه جوان در توئیتی نوشت: استیضاح رئیس جمهور گرچه حق قانونی مجلس است، اما باید تضمین کننده بهبود امور شود.

گروه سیاسی فردا: مدیر مسئول روزنامه جوان در توئیتی نوشت: استیضاح رئیس جمهور گرچه حق قانونی مجلس است، اما باید تضمین کننده بهبود امور شود.

طبق قانون اساسی با عزل وی معاون اول ۵۰ روز باید کشور را اداره و انتخابات برگزار کند.

۳ ماه پروسه انتخابات و ۳ ماه استقرار دولت طول می‌کشد. طبق روال عادی ۱۰ ماه دیگر انتخابات برگزار می‌شود. تفاوت یک ماه هم نمی‌شود.

مخالفت مدیرمسئول روزنامه جوان با طرح استیضاح رئیس جمهور


نام:
ایمیل:
* نظر: