قالیباف: مسئلۀ اصلی تحقق نتایج عینی و ملموس در تحول زندگی مردم است.

قالیباف: مسئلۀ اصلی تحقق نتایج عینی و ملموس در تحول زندگی مردم است.

کلمات کلیدی: قالیباف ، زندگی مردم

نام:
ایمیل:
* نظر: