باشیوع ویروس کرونا زمین های بازی در پاک ها نیز تعطیل شده و استفاده از آنها برای کودکان ممنوع است.

باشیوع ویروس کرونا زمین های بازی در پاک ها نیز تعطیل شده و استفاده از آنها برای کودکان ممنوع است.

کلمات کلیدی: بازی تعطیل ، کرونا

نام:
ایمیل:
* نظر: