حضور یک زن مسلمان و محجبه در مجلس نمایندگان صربستان موجب جلب توجه رسانه ها شد. خانم میسالا پرامنکوویچ به عنوان نفر سوم لیست حزب عدالت و آشتی وارد مجلس شد.

فرارو: حضور یک زن مسلمان و محجبه در مجلس نمایندگان صربستان موجب جلب توجه رسانه ها شد. خانم میسالا پرامنکوویچ به عنوان نفر سوم لیست حزب عدالت و آشتی وارد مجلس شد.

کلمات کلیدی: زن مسلمان ، صربستان

نام:
ایمیل:
* نظر: