تصاویر: شهر‌های فراموش شده

تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۰
زمانی پیش از آنکه شهر‌های کنونی با چهره پر زرق و برق و مدرن خود به مکانی برای زندگی تبدیل شوند، شهر‌های دیگری وجود داشتند که مرکز تجارت و شکوفایی بوده اند. این شهر‌ها که مرکز قدرت امپراتوری‌های مهم تاریخ و سنگ بنای تمدن‌های تاریخ ساز به شمار می‌رفتند، گاه گرفتار زلزله‌ای سهمگین و گاه کشورگشایی‌های امپراتوری‌های دیگر شده و راه سقوط را در پیش گرفتند. امروز نیز تنها نامی از آن‌ها مانده و بقایایی که شکوه این شهر‌ها را بر خود دارند. در این گزارش سری به بقایای مانده از مشهورترین شهر‌های گمشده تاریخ می‌زنیم.

زمانی پیش از آنکه شهر‌های کنونی با چهره پر زرق و برق و مدرن خود به مکانی برای زندگی تبدیل شوند، شهر‌های دیگری وجود داشتند که مرکز تجارت و شکوفایی بوده اند. این شهر‌ها که مرکز قدرت امپراتوری‌های مهم تاریخ و سنگ بنای تمدن‌های تاریخ ساز به شمار می‌رفتند، گاه گرفتار زلزله‌ای سهمگین و گاه کشورگشایی‌های امپراتوری‌های دیگر شده و راه سقوط را در پیش گرفتند. امروز نیز تنها نامی از آن‌ها مانده و بقایایی که شکوه این شهر‌ها را بر خود دارند. در این گزارش سری به بقایای مانده از مشهورترین شهر‌های گمشده تاریخ می‌زنیم.


نام:
ایمیل:
* نظر: