این کودک یمنی در پرواز جده به نیویورک بر فراز ایرلند به دنیا اومد ، سه کشور ایرلند ، انگلیس و آمریکا پیشنهاد تابعیت براش دادن و شرکت هواپیمایی هم امتیاز پرواز مجانی مادام العمر به اون داده

این کودک یمنی در پرواز جده به نیویورک بر فراز ایرلند به دنیا اومد ، سه کشور ایرلند ، انگلیس و آمریکا پیشنهاد تابعیت براش دادن و شرکت هواپیمایی هم امتیاز پرواز مجانی مادام العمر به اون داده

کلمات کلیدی: کودک ، یمن ، تابعیت

نام:
ایمیل:
* نظر: