وقتی تخفیف های یک فروشگاه باعث فراموش شدن کرونا میشود.

وقتی تخفیف های یک فروشگاه باعث فراموش شدن کرونا میشود.

کلمات کلیدی: هجوم مردم برزیل ، فروشگاه

نام:
ایمیل:
* نظر: