تصاویر: به رنگ محرم - اراک و ساوه

تاریخ انتشار : ۰۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۲
این روزها گرچه کرونا بر تمامی کشور و دنیا سایه انداخته و هیچ کاری بدون محاسبه کرونا انجام نمی شود، اما عزای سیدالشهدا داغی است که بر دل نشسته و با هیچ محاسبه ای کمرنگ نمی شود و در محرم ۱۴۴۲ پس از گذشت ۱۳۸۱ سال از واقعه نینوا، کوی و برزن دوباره رنگ و بوی عزا گرفته و شیعیان همچنان داغدار حسین اند، اما آنچه محاسبه شده انجام جدی دستورالعمل های بهداشتی در عزاداری هاست که امسال در فضای باز و با رعایت اصول بهداشتی انجام می شوند تا آسمان بزرگترین شاهد بر اشک های شیعیان در سوگ شهیدان کربلا باشد.

این روزها گرچه کرونا بر تمامی کشور و دنیا سایه انداخته و هیچ کاری بدون محاسبه کرونا انجام نمی شود، اما عزای سیدالشهدا داغی است که بر دل نشسته و با هیچ محاسبه ای کمرنگ نمی شود و در محرم ۱۴۴۲ پس از گذشت ۱۳۸۱ سال از واقعه نینوا، کوی و برزن دوباره رنگ و بوی عزا گرفته و شیعیان همچنان داغدار حسین اند، اما آنچه محاسبه شده انجام جدی دستورالعمل های بهداشتی در عزاداری هاست که امسال در فضای باز و با رعایت اصول بهداشتی انجام می شوند تا آسمان بزرگترین شاهد بر اشک های شیعیان در سوگ شهیدان کربلا باشد.

کلمات کلیدی: محرم ، اراک و ساوه

نام:
ایمیل:
* نظر: