مدارس در کشورهای مختلف جهان، از چین و ژاپن تا فرانسه و روسیه و سوئیس پس از یک دوره تعطیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا کار خود را آغاز کردند. مدارس در دوران کرونا با حفظ فاصله گذاری اجتماعی و همچنین الزام برای پوشیدن ماسک میزبان دانش آموزان هستند.

مدارس در کشورهای مختلف جهان، از چین و ژاپن تا فرانسه و روسیه و سوئیس پس از یک دوره تعطیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا کار خود را آغاز کردند. مدارس در دوران کرونا با حفظ فاصله گذاری اجتماعی و همچنین الزام برای پوشیدن ماسک میزبان دانش آموزان هستند.


نام:
ایمیل:
* نظر: