واکنش مجری فاکس نیوز به شعار مرگ بر آمریکا در اعتراضات:این شعار از ایران سر داده نمیشه، اینجا ایالت ویسکانسین آمریکاست...!

واکنش مجری فاکس نیوز به شعار مرگ بر آمریکا در اعتراضات:این شعار از ایران سر داده نمیشه، اینجا ایالت ویسکانسین آمریکاست...!


نام:
ایمیل:
* نظر: