گرگی که یه گوسفند شکار کرده و در حال فراره ببینید با چه قدرتی از روی سیم‌های کنار جاده میپره و فرار میکنه اونم همراه با گوسفندی که شکار کرده!

کلمات کلیدی: گرگ ، شکار گوسفند ، فرار گرگ ، فیلم

نام:
ایمیل:
* نظر: