پدر هندی که پنج دختر داشت شکم همسر خود را که هفت ماهه حامله بود شکافت تا ببیند که آیا پسر است یا خیر!

پدر هندی که پنج دختر داشت شکم همسر خود را که هفت ماهه حامله بود شکافت تا ببیند که آیا پسر است یا خیر!

پدر هندی که ۵ دختر داشت شکم همسر خود را شکافت تا ببیند که آیا پسر است یا خیر! +عکس

کلمات کلیدی: پدر هندی ، پنج دختر

نام:
ایمیل:
* نظر: