با بسته شدن دریچه‌های سد زاینده‌رود به دلیل کمبود شدید آب، بار دیگر رودخانه زاینده‌رود خشک شد و ماهیان و آبزیان زیادی در حال تلف شدن هستند. مردم از این فرصت استفاده کرده و با هر وسیله‌ای اقدام به صید ماهی کرده‌اند تا مقداری از آن‌ها رو در آب استخر رها کنند و مقداری را هم برای مصرف استفاده کنند.

با بسته شدن دریچه‌های سد زاینده‌رود به دلیل کمبود شدید آب، بار دیگر رودخانه زاینده‌رود خشک شد و ماهیان و آبزیان زیادی در حال تلف شدن هستند. مردم از این فرصت استفاده کرده و با هر وسیله‌ای اقدام به صید ماهی کرده‌اند تا مقداری از آن‌ها رو در آب استخر رها کنند و مقداری را هم برای مصرف استفاده کنند.

کلمات کلیدی: سد زاینده‌رود ، تصاویر

نام:
ایمیل:
* نظر: