کلیپی که به صورت اتفاقی ضبط شده و به قیمت بسیار بالایی به شبکه های مستند فروخته شد! یک بچه میمون داخل یک الوار تخته ای بزرگ گیر می کند و در ابتدا هر چقدر که تلاش می کند نمی تواند خود را رها کند!

کلیپی که به صورت اتفاقی ضبط شده و به قیمت بسیار بالایی به شبکه های مستند فروخته شد! یک بچه میمون داخل یک الوار تخته ای بزرگ گیر می کند و در ابتدا هر چقدر که تلاش می کند نمی تواند خود را رها کند!

در انتهای این کلیپ شک ندارم بدجور سورپرایز خواهید شد!

کلمات کلیدی: شبکه های مستند ، کلیپ

نام:
ایمیل:
* نظر: