رسانه‌های آمریکایی این شیء را باعنوان بخشی از موهای مصنوعی ترامپ یا یک دستگاه "تحریک‌کننده عصبی" معرفی کردند.

رسانه‌های آمریکایی این شیء را باعنوان بخشی از موهای مصنوعی ترامپ یا یک دستگاه "تحریک‌کننده عصبی" معرفی کردند.

کلمات کلیدی: ترامپ ، مناظره

نام:
ایمیل:
* نظر: