تصاویر: سالمندی در سایه کرونا

تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۶
هفتم تا سیزدهم مهرماه در ایران به نام «هفته ملی سالمندان» نامگذاری شده است؛ یعنی درست از سه روز پیش از آغاز روز جهانی آن که یک اکتبر هرسال است. امسال با توجه به شیوع کرونا، شعار «کرونا؛ فرصتی برای تغییر نگاه به سالمندان» برای این هفته انتخاب شده است. علاوه بر مشکلات معیشتی که بسیاری از سالمندان درگیر آن هستند، شیوع کرونا نیز زندگی را برای آنها سخت‌تر کرده‌ و فرصت معاشرت با دیگران را از آنها گرفته است. تصاویر این گزارش، وضعیت زندگی گروهی از سالمندان شهر کرمان را در روزهای کرونایی نشان می‌دهد.

هفتم تا سیزدهم مهرماه در ایران به نام «هفته ملی سالمندان» نامگذاری شده است؛ یعنی درست از سه روز پیش از آغاز روز جهانی آن که یک اکتبر هرسال است. امسال با توجه به شیوع کرونا، شعار «کرونا؛ فرصتی برای تغییر نگاه به سالمندان» برای این هفته انتخاب شده است. علاوه بر مشکلات معیشتی که بسیاری از سالمندان درگیر آن هستند، شیوع کرونا نیز زندگی را برای آنها سخت‌تر کرده‌ و فرصت معاشرت با دیگران را از آنها گرفته است. تصاویر این گزارش، وضعیت زندگی گروهی از سالمندان شهر کرمان را در روزهای کرونایی نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی: سالمندی ، سایه کرونا

نام:
ایمیل:
* نظر: