رئیس مجلس:تمام قطعات موشک کروز را می‌سازیم ولی خودروها را به بهانۀ ناتوانی در تأمین موتور برف پاک کن شیشۀ جلوی ماشین و سایر قطعات ساده انبار می‌کنند.

رئیس مجلس:تمام قطعات موشک کروز را می‌سازیم ولی خودروها را به بهانۀ ناتوانی در تأمین موتور برف پاک کن شیشۀ جلوی ماشین و سایر قطعات ساده انبار می‌کنند.

یک طرف منطق مردم‌باوری و خداباوری حاکم است و در طرف دیگر منفعت‌طلبی‌های همراه با خودباختگی. باور کنیم که خدای دفاع و امنیت، خدای اقتصاد هم هست.

کلمات کلیدی: قالیباف ، رئیس مجلس

نام:
ایمیل:
* نظر: