بازدید سرزدۀ رئیس مجلس از اسکلۀ شیلات مازندران و گفتگو با صیادان دربارۀ مشکلات کاری و معیشتی شغل آنها قرار گرفت.

مشرق: بازدید سرزدۀ رئیس مجلس از اسکلۀ شیلات مازندران و گفتگو با صیادان دربارۀ مشکلات کاری و معیشتی شغل آنها قرار گرفت.

بازدید سرزدۀ قالیباف از اسکله شیلات مازندران

کلمات کلیدی: قالیباف ، رئیس مجلس

نام:
ایمیل:
* نظر: