تصویری که از وضعیت وخیم ترامپ خبر می‌دهد

تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۴
در فیلم انتقال ترامپ به بیمارستان تلاش شده بود وضعیت ایشان عادی نشان داده شود اما خبرنگاران امریکایی با دقت درتصاویر این ویدئو، از تعبیه دستگاه "کنستانتره اکسیژن" در جیب ترامپ و مسیر لوله اکسیژن، از پشت سر و از میان موهای او تا داخل ماسک پرده برداشتند.

در فیلم انتقال ترامپ به بیمارستان تلاش شده بود وضعیت ایشان عادی نشان داده شود اما خبرنگاران امریکایی با دقت درتصاویر این ویدئو، از تعبیه دستگاه "کنستانتره اکسیژن" در جیب ترامپ و مسیر لوله اکسیژن، از پشت سر و از میان موهای او تا داخل ماسک پرده برداشتند.

تصویری که از وضعیت وخیم ترامپ خبر می‌دهد

کلمات کلیدی: ترامپ ، کرونا

نام:
ایمیل:
* نظر: