تصاویر: پنج قلوهای مشهدی در آستانه پنج سالگی

تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۰۱:۴۵
قریب به پنج سال پیش بود که خانواده سه نفره و اجاره نشین آقای دانشمندی با متولد شدن پنج نوزاد پسر قد ونیم قد،هشت نفره شدند. همان زمان"سیدابراهیم رئیسی" تولیت سابق آستان قدس رضوی با همراهی دیگر سازمان ها و نهادها و همچنین جمعی از خیرین به یاری این خانواده شتافتند و درجهت تهیه مسکن ،اشتغال،بیمه و .. قدمهای اساسی وچشمگیری برداشتند تا رنج و زحمت این خانواده کاهش یابد. آقای دانشمندی و همسرش بااشاره به افزایش قیمت ها و تورم بازار،چشم امید به یاری ومساعدت متولیان امور خیر دارد ...

قدس آنلاین: قریب به پنج سال پیش بود که خانواده سه نفره و اجاره نشین آقای دانشمندی با متولد شدن پنج نوزاد پسر قد ونیم قد،هشت نفره شدند. همان زمان"سیدابراهیم رئیسی" تولیت سابق آستان قدس رضوی با همراهی دیگر سازمان ها و نهادها و همچنین جمعی از خیرین به یاری این خانواده شتافتند و درجهت تهیه مسکن ،اشتغال،بیمه و .. قدمهای اساسی وچشمگیری برداشتند تا رنج و زحمت این خانواده کاهش یابد. آقای دانشمندی و همسرش بااشاره به افزایش قیمت ها و تورم بازار،چشم امید به یاری ومساعدت متولیان امور خیر دارد ...

کلمات کلیدی: پنج قلوهای مشهدی

نام:
ایمیل:
* نظر: