سیگنال فروشی برای بورس جرم است +فیلم

تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۷
وکیلی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس: طبق قانون بازار اوراق بهادار، هر شخصی که بدون رعایت مقررات و کسب مجوز، تحت هر عنوان به فعالیت هایی از قبیل کارگزاری یا بازارگردانی مبادرت ورزد یا خود را تحت هر یک از این عناوین معرفی کند، مرتکب فعل مجرمانه شده است. مجازات چنین فعلی جزای نقدی و حبس تعزیری است.

وکیلی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس:  طبق قانون بازار اوراق بهادار، هر شخصی که بدون رعایت مقررات و کسب مجوز، تحت هر عنوان به فعالیت هایی از قبیل کارگزاری یا بازارگردانی مبادرت ورزد یا خود را تحت هر یک از این عناوین معرفی کند، مرتکب فعل مجرمانه شده است. مجازات چنین فعلی جزای نقدی و حبس تعزیری است.

کلمات کلیدی: سیگنال فروشی ، بورس

نام:
ایمیل:
* نظر: