مهدی کوشکی : ما قرار گذاشته بودیم حرف بزنیم گفت بغلم کن برف پشت پنجره شدم در یک آفتاب نرم زمستانی

مهدی کوشکی : ما قرار گذاشته بودیم حرف بزنیم گفت بغلم کن برف پشت پنجره شدم در یک آفتاب نرم زمستانی

کلمات کلیدی: مهدی کوشکی ، ریحانه پارسا

نام:
ایمیل:
* نظر: