قدیمى ترین ایموجى خندان جهان با قدمت 3700 سال در مرز مناطق جنگى سوریه، در محل جنگ معروف کتاب مقدس، کشف شد!

روز پلاس: قدیمى ترین ایموجى خندان جهان با قدمت 3700 سال در مرز مناطق جنگى سوریه، در محل جنگ معروف کتاب مقدس، کشف شد!

قدیمى ترین ایموجى جهان!

کلمات کلیدی: قدیمى ترین ایموجى

نام:
ایمیل:
* نظر: